Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 17/02/2021
Termin składania ofert: 23/02/2021
Oznaczenie: IZP/2503/11/2021
Ostatnia aktualizacja: 05/03/2021

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Pieczywo-i-ciastka-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-04.03.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 26/01/2021
Termin składania ofert: 23/02/2021
Oznaczenie: IZP/2503/6/2021
Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Odpady-komunalne-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-23.02.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)
Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 13/01/2021
Termin składania ofert: 22/01/2021
Oznaczenie: IZP/2503/3/2021
Ostatnia aktualizacja: 26/01/2021

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
ODPADY1.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przedmiot zapytania o wartości poniżej 30 000 euro dotyczy Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie celem ich unieszkodliwiania.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 05/01/2021
Termin składania ofert: 26/01/2021
Oznaczenie: IZP/2503/1/2021
Ostatnia aktualizacja: 19/02/2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych - nabiału do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.00.00-5 2

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 31/12/2020
Termin składania ofert: 14/01/2021
Oznaczenie: IZP/2500/08/2020
Ostatnia aktualizacja: 01/02/2021

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-artykuly-nabialowe-01.02.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przedmiot zapytania o wartości poniżej 30 000 euro dotyczy Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie celem ich unieszkodliwiania.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 21/12/2020
Termin składania ofert: 29/12/2020
Oznaczenie: IZP/2503/22/2020
Ostatnia aktualizacja: 05/01/2021

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Odpady-medyczne-wynik.doc

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora przesiewowego - 3-diff do badań hematologicznych oraz dostawa odczynników na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 16/12/2020
Termin składania ofert: 22/12/2020
Oznaczenie: IZP/2503/20/2020
Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej, odzieży szpitalnej i pozostałego asortymentu.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 27/11/2020
Termin składania ofert: 04/12/2020
Oznaczenie: IZP/2503/19/2020
Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Przetarg nieograniczony na dostawy: mięsa i wędlin:
PAKIET I – asortyment mięsa wieprzowego, wołowego, przetworów mięsnych, wędlin
PAKIET II – asortyment mięsa drobiowego i podrobów

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 19/11/2020
Termin składania ofert: 27/11/2020
Oznaczenie: IZP/2500/07/2020
Ostatnia aktualizacja: 07/01/2021

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-2.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument