Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 26/01/2021
Termin składania ofert: 23/02/2021
Oznaczenie: IZP/2503/6/2021
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zal.-2-projekt-umowy-1.doc
Zal.-1-formularz-ofertowy-2.doc
Zal.-1a-formularz-asortymentowo-cenowy-1.xls
Zal.-4-oswiadczenie-RODO-2.doc
Zal.-3-Klauzula-RODO-3.docx

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Odpady-komunalne-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-23.02.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: