Praktyki

Zarządzenie nr 33/2023 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 28.06.2023r.

 Dotyczy: Wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie