Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej, odzieży szpitalnej i pozostałego asortymentu.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 27/11/2020
Termin składania ofert: 04/12/2020
Oznaczenie: IZP/2503/19/2020
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Formularz-ofertowy-załacznik-nr-1.doc
Formularz-asortymentowo-cenowy-załącznik-1a-1.xlsx
Projekt-umowy-załącznik-nr-2-1.doc
Oświadczenie_RODO-załącznik-nr-4-1.doc
Klauzula-informacyjna-załącznik-nr-3-1.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: