Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 17/02/2021
Termin składania ofert: 23/02/2021
Oznaczenie: IZP/2503/11/2021
Ostatnia aktualizacja: 05/03/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:
Zal.-1-Formularz-oferty.doc
Zal.-1a-Pakiet-I.xls
Zal.-1b-Pakiet-II.xls
Zal.-2a-projekt-umowy-Pakiet-I.doc
Zal.-2b-projekt-umowy-Pakiet-II.doc
Zal.-3-klauzula-RODO.docx
Zal.-4-Oswiadczenie-RODO.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Pieczywo-i-ciastka-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-04.03.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: