Przetarg nieograniczony na dostawy: mięsa i wędlin:
PAKIET I – asortyment mięsa wieprzowego, wołowego, przetworów mięsnych, wędlin
PAKIET II – asortyment mięsa drobiowego i podrobów

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 19/11/2020
Termin składania ofert: 27/11/2020
Oznaczenie: IZP/2500/07/2020
Ostatnia aktualizacja: 07/01/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
załącznik-1-formularz-oferty.doc
Załącznik-1a-Pakiet-I-formularz-asortymentowo-cenowy.xls
Załącznik-1b-Pakiet-II-formularz-asortymentowo-cenowy.xls
załącznik-2-oświadczenie.docx
Zał_3_-grupa-kapitalowa.docx
załącznik-4-Projekt-Umowy.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-2.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument