Przedmiot zapytania o wartości poniżej 30 000 euro dotyczy Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie celem ich unieszkodliwiania.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 05/01/2021
Termin składania ofert: 26/01/2021
Oznaczenie: IZP/2503/1/2021
Ostatnia aktualizacja: 19/02/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zal.-1-Formularz-ofertowy.doc
Zal.-1a-Formularz-asortymentowo-cenowy.xls
Zal.-2-Projekt-umowy.doc
Zal.-3-Klauzula-RODO.docx
Zal.-4-Oswiadczenie-RODO.doc
Zal.-2-Projekt-umowy-MODYFIKACJA-22.01.2021.doc
Zaproszenie-MODYFIKACJA-22.01.2021.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Odpady-medyczne-informacja-o-przesunieciu-terminu-skladania-ofert-19.01.2021-1-1.pdf
Odpady-medyczne-odpowiedzi-na-zapytania-22.01.2021.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Odpady-medyczne-zwiadomienie-o-wyborze-oferty-19.02.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: