Przedmiot zapytania o wartości poniżej 30 000 euro dotyczy Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie celem ich unieszkodliwiania.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 21/12/2020
Termin składania ofert: 29/12/2020
Oznaczenie: IZP/2503/22/2020
Ostatnia aktualizacja: 05/01/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zal.-2-Projekt-umowy.doc
Zal.-3-Klauzula-RODO.doc
Zal.-4-Oswiadczenie-RODO.doc
Zal.-1-Formularz-ofertowy.doc
Zal.-1a-Formularz-asortymentowo-cenowy.xls

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Odpady-medyczne-wynik.doc

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: