Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora przesiewowego - 3-diff do badań hematologicznych oraz dostawa odczynników na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 16/12/2020
Termin składania ofert: 22/12/2020
Oznaczenie: IZP/2503/20/2020
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
formularz-asortymentowo-cenowy-zalacznik-1a.ods
Formularz-oferty-Zalacznik-nr-1.doc
Klauzula-informacyjna-zalacznik-nr-4.pdf
Oswiadczenie-zalacznik-nr-6.doc
Oswiadczenie_RODO-zalacznik-nr-5.doc
Projekt-umowy-Zalacznik-nr-2.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: