Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych - nabiału do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.00.00-5 2

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 31/12/2020
Termin składania ofert: 14/01/2021
Oznaczenie: IZP/2500/08/2020
Ostatnia aktualizacja: 01/02/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zalacznik-nr-3-grupa-kapitalowa.docx
Zalacznik-nr-4-projekt-umowy.pdf
zalacznik-1-formularz-oferty.doc
Zalacznik-1a-Pakiet-I-formularz-asortymentowo-cenowy.xls
Zalacznik-nr-2-oswiadczenie.docx

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-artykuly-nabialowe-01.02.2021.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: