Przedmiot zapytania o wartości poniżej progu stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 13/01/2021
Termin składania ofert: 22/01/2021
Oznaczenie: IZP/2503/3/2021
Ostatnia aktualizacja: 26/01/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zal.-1-formularz-ofertowy.doc
Zal.-1a-formularz-asortymentowo-cenowy.xls
Zal.-2-projekt-umowy.doc
Zal.-3-Klauzula-RODO-2.docx
Zal.-4-oswiadczenie-RODO.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
ODPADY1.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: