Konkurs ofert na udzielenie świadczeń usług medycznych w zakresie psychiatrii.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala psychiatrycznego w Andrychowie

ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji na oddziale psychiatrycznym oraz udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w ramach dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala i oddziałach psychiatrycznych.

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych 26.03.2021r.
Warunki-Konkursu-Ofert-11-19 (2)-1

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu 09.04.2021