Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w izbie przyjęć i na oddziałach szpitalnych.

Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w izbie przyjęć i na oddziałach szpitalnych.

Ogłoszenie konkursu ratownik medyczny 26.03.2021r
Szczegółowe war. konkursu ratownicy 26.03.2021r.
Umowa do konkursu ratownik

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu 09.04.2021