Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych i porad

Przedmiotem konkursu jest świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji specjalistycznych i porad: dermatologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych, neurologicznych, pulmonologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, stomatologicznych oraz badań RTG i USG dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

Ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami. 
Ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami do edycji.

Informacje o modyfikacjach 01.06.2021
Załącznik nr 4

Ogłoszenie wyniku konkursu