Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji lub lekarza w dziedzinie chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji.

Ogłoszenie konkursu
Warunki konkursu ofert

Wynik konkursu