Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Przedmiotem konkursu ofert jest:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w połączeniu z wykonywaniem funkcji kierownika w Oddziale psychogeriatrycznym.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale:
– psychiatrycznym
– psychogeriatrycznym
– leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
– dziennym leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych

3. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala i oddziałach szpitalnych.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego

Termin rozpoczęcia i czas trwania: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Ogłoszenie [pdf]
harmonogram [xls]
Oferta [doc]
Warunki konkursu ofert [doc]
Uzupełnienie warunków konkursu [pdf]
Wykonanie [xlsx]

Wyniki konkursu [pdf]