Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022.633 ze zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie
Umowa podwykonawstwa
Zał. 1 – harmonogram
Zał. 3 – personel podwykonawcy
Zał. 4 – wniosek o nadanie uprawnień do systemu
Zał. 5 – plan rzeczowo-finansowy
Zał. 6 – wykaz świadczeń
Zał. 7 – polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami
Zał. 8 – porozumienie o powierzeniu
Zał. 9 – wzór pieczątki
Zał. 10 – klauzula informacyjna RODO dla pacjentów

Wyniki konkursu