Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, w tym w Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022.633 ze zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, w tym w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, w tym w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik nr 1 – harmonogram
Załącznik nr 2 – sprawozdanie
Załącznik nr 3 – umowa
Formularz ofertowy
Klauzula zgody na przetwarzania danych

Wynik konkursu