Pododdział rehabilitacyjny oferuje szeroki zakres leczenia i rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (z wyłączeniem pacjentów z zaburzeniami pochodzenia organicznego, uzależnionych, upośledzonych umysłowo)

Do przyjęcia kwalifikowane są osoby dorosłe, od 18 r.ż.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania (od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza poradni specjalistycznej w ramach kontraktu z NFZ) oraz ustalonej wcześniej indywidualnej rozmowy z psychologiem pracującym w oddziale. Skierowanie do oddziału nie równa się z byciem przyjętym do oddziału. Czas trwania terapii wynosi 12 tygodni- może być modyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt w oddziale ma służyć przede wszystkim:

 • szeroko rozumianej aktywizacji pacjenta;

 • wzmocnieniu samodzielności i zaradności życiowej;

 • powrotowi do pełnionych ról społecznych (zawodowych i osobistych);

 • poprawie jakości relacji społecznych i rodzinnych;

 • poprawie stanu psychicznego pacjenta oraz jego stabilizacji;

 • zmniejszeniu nasilenia objawów chorobowych oraz zapobieganiu ich nawrotom;

 • wzmocnieniu udziału pacjenta we własnym leczeniu oraz ukierunkowaniu na współpracę
  w procesie leczenia;

 • świadomości profilaktyki zdrowia psychicznego.

W oddziale prowadzone są następujące zajęcia:

-społeczność terapeutyczna;

-trening farmakologiczny;

-trening funkcji poznawczych;

-psychoedukacja;

-psychorysunek;

-trening kompetencji społecznych z zakresu: emocji, komunikacji, asertywności, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem

-elementy terapii muzyką;

-ćwiczenia relaksacyjne;

-terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne w grupie, rękodzieło,

-arteterapia: filmoterapia, biblioterapia, spotkanie z muzyką, elementy choreoterapii,

-ergoterapia: tkactwo, ceramika, krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, stolarstwo itp.,

-silwoterapia: spacery, wycieczki, zajęcia w terenie,

-ludoterapia: zabawy konstrukcyjne, zabawy i gry dydaktyczne,

-trening umiejętności praktycznych: trening budżetowy, trening kulinarny,

-trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening higieniczny, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, doskonalenie podstawowych czynności dnia codziennego,

-promocja zdrowia psychicznego,

-trening biofeedback,

-fizjoterapia,

-zajęcia sportowe.

W trakcie pobytu pacjenci wraz z rodzinami współpracują z lekarzem psychiatrą, psychologiem, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym, dietetykiem, fizjoterapeutą, terapeutami zajęciowymi.

Zasady przyjęcia do oddziału :

 • posiadanie aktualnego skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza innej specjalności, który zawarł umowę z NFZ

 • ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej z psychologiem

 • zakwalifikowanie do przyjęcia przez psychologa

 • ustalenie terminu przyjęcia

Dane kontaktowe:

tel. 33 875 24 46, numer wewnętrzny 294; 295