Wykonanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników WSP w Andrychowie

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 15/07/2020
Termin składania ofert: 17/07/2020
Oznaczenie: IZP/2503/16/2020
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
2503_zacznik_nr_1-formularz_oferty.doc
2503_projekt_umowy_-_zacznik_nr_2.pdf
2503_klauzula_informacyjna_-_zacznik_nr_3.pdf
2503_owiadczenie_rodo_-_zacznik_nr_4.pdf
2503_wykaz_czynnikw_szkodliwych_-_zacznik_nr_5.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
2503_wynik.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: