Dostawa wyposażenia i mebli na wymiar

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 31/08/2020
Termin składania ofert: 10/09/2020
Oznaczenie: IZP/2500/06/2020
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
protok_z_wizji_lokalnej.pdf
zacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamwienia.zip
zaczniki_do_siwz.zip

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
wynik.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: