Przedmiotem konkursu ofert jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego, w oddziale psychiatrycznym, psychogeriatrycznym, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala i oddziałach szpitalnych.

Wojewódzkiego Szpitala psychiatrycznego w Andrychowie

ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji lub lekarza w dziedzinie chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji.

  1. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego.

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale:

– psychiatrycznym,

– psychogeriatrycznym,

– leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

  • Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala i oddziałach szpitalnych.

– Szczegóły ogłoszenia.
– Warunki konkursu.