Środki psychoaktywne a choroba psychiczna

W dniu 20 października 2023 r. w Domu Kultury w Andrychowie odbyła się akcja pn. „ Środki psychoaktywne a choroba psychiczna”.
W trakcie imprezy specjaliści podczas prelekcji przedstawili etapy wchodzenia w proces uzależnienia oraz zależność pomiędzy uzależnieniem a występowaniem chorób psychicznych. Swoje historie przedstawili pacjenci uzależnieni od alkoholu i narkotyków, którzy są w trakcie wychodzenia z nałogu.
Całość imprezy uświetnił koncert muzyki filmowej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Jordanowa.
W trakcie można było zasięgnąć porady psychiatry, terapeuty lub psychologa.
Do dyspozycji uczestników przygotowano materiały edukacyjne, zawierające m.in. adresy instytucji do których osoby uzależnione mogą zwrócić się o pomoc.