Realizacja projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie jako Partner projektu wraz z Województwem Małopolskim – Biurem Inwestycji Strategicznych – Liderem projektu oraz innymi 37 podmiotami leczniczymi z regionu Małopolski realizuje projekt pn „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Z efektów projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego oraz osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tym również personel medyczny.

Całkowite koszty kwalifikowalne zadania realizowanego prze Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie wynoszą 2 058 823,53 zł, w tym:
➢ Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) – 1 750 000,00 zł
➢ Wkład własny (15%) – 308 823,53 zł

W ramach zadania Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zrealizuje następujący zakres rzeczowy poprzez zakup:
➢ wózków anestezjologicznych
➢ stolików do rozwożenia leków
➢ stolików zabiegowych
➢ aparatów do EKG z wyposażeniem
➢ aparatów do mierzenia ciśnienia
➢ termometrów
➢ aparatów do pomiaru RR
➢ mankietów do szybkiego toczenia płynów
➢ koncentratorów tlenów
➢ materacy p/o zmiennociśnieniowych
➢ laryngoskopów
➢ nebulizatorów
➢ pościeli medycznych zmywalnych
➢ pościeli medycznych
➢ pulsoksymetrów
➢ reduktorów do tlenu
➢ stetoskopów
➢ worków ambu wraz z wyposażeniem
➢ punktowych monitorów parametrów życiowych ze stojakiem
➢ namiotów medycznych
➢ pojemników zbiorczych na odpady (zewnętrznych)
➢ pojemników na odpady do oddziałów
➢ worków jednorazowych na odpady
➢ środków do dezynfekcji
➢ wyrobów medycznych jednorazowych (fartuchy, chusteczki, pościel jednorazowa, rękawiczki)
➢ agregatów
➢ wózków do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych
➢ łóżek z OIT z materacami
➢ pojemników transportowych na odpady
➢ sprzętu do dezynfekcji (myjka ciśnieniowa)
➢ pojemników na odpady do oddziałów
➢ analizatora przesiewowego analitycznego
➢ dozowników
➢ materacy przeciwodleżynowych piankowych

Lata realizacji: 2022 – 2023

Informacja do pobrania