Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych i porad

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów,
tel.033 / 875 – 24 – 46, fax 033 / 875 – 45 – 59,
e-mail szpital@szpital.info.pl
www.szpital.info.pl

OGŁASZA KONKURS OFERT
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych i porad.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

Przedmiotem konkursu jest:

 Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji specjalistycznych i porad dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz pracowników WSP w Andrychowie w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w poradniach:

- dermatologicznych

- chirurgicznych

- ortopedycznych

- neurologicznych

- pulmonologicznych

- ginekologicznych

- laryngologicznych

- stomatologicznych

- okulistycznych

- oraz badań RTG, USG 

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA