Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów,
tel.033 / 875 – 24 – 46, fax 033 / 875 – 45 – 59,
e-mail szpital@szpital.info.pl
www.szpital.info.pl

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

 

Przedmiotem konkursu jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, w tym w Centrum Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie
SWKO
Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 - oświadczenie zgodności
Załącznik nr. 3 - projekt umowy
Załącznik nr. 4 - klauzula zgody na przetwarzania danych osobowych


Rozstrzygnięcie konkursu