Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów pasów zabezpieczających dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.
Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania - 23.11.2020 r.

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 18/11/2020
Termin składania ofert: 24/11/2020
Oznaczenie: IZP/2503/17/2020
Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Zaproszenie.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia.docx
formularz-oferty-zał-1.doc
formularz-asortymentowo-cenowy-zał-1a.xls
Projekt-umowy-załącznik-nr-2.doc
Klauzula-informacyjna-załącznik-nr-3.pdf
Oświadczenie_RODO-załącznik-nr-4.doc
Oświadczenie-załącznik-nr-5.doc

Pytania i odpowiedzi:
Informacja-o-wpłynięciu-pytań.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: