Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie”.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 30/01/2020
Termin składania ofert: 02/02/2020
Oznaczenie: IZP/2500/02/2020
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Klauzula-informacyjna-zalacznik-nr-9.pdf
Oswiadczenie-Wykonawcy-zalacznik-nr-2.pdf
Oswiadczenie-Wykonawcy-zalacznik-nr-3.pdf
Projekt-umowy-zalacznik-nr-7.pdf
Wykaz-osob-Zalacznik-nr-6.pdf
Wykaz-uslug-zalacznik-nr-5.pdf
Zobowiazanie-podmiotow-trzecich-zalacznik-nr-8.pdf
Formularz-oferty-zalacznik-nr-1.pdf
Grupa-kapitalowa-zalacznik-nr-4.pdf
wniosek-w-sprawie-TZO.pdf
zawiadomienie-o-wykluczeniu-wykonawcy.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedz-1.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
WYNIK-Wybor-oferty-najkorzystniejszejpotwierdzenie-wyslania-do-wykonawcow-.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: