Specjalista do spraw funduszy zewnętrznych i inwestycji

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zatrudni:
Specjalistę ds. funduszy zewnętrznych i inwestycji

 • oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19,
 • praca na jedną zmianę w godzinach 7.00 – 14.35

Zakres obowiązków:

 • poszukiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji o możliwych do pozyskania przez Szpital środków finansowych w ramach unijnych programów pomocowych oraz innych o podobnym charakterze;
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i opracowania niezbędnych dokumentów związanych z pozyskiwaniem dofinansowania;
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych;
 • współpraca oraz zapewnienie wsparcia dla pozostałych pracowników w realizacji projektów;
 • dbanie o zapewnienie zgodności realizacji projektów z zasadami programów oraz ustalonymi harmonogramami;
 • kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Zarządzającymi oraz partnerami projektów;
 • monitorowanie oraz rozliczanie finansowe iwestycji i remontów.

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów infrastrukturalnych,
 • znajomość wytycznych i zasad Finansowania projektów unijnych,
 • umiejętność analitycznego myslenia oraz zorientowania na potrzeby klienta wewnętrznego,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • optymizm, zaangażowanie i chęć rozwoju

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Szpitala lub przesłanie ich na adres 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19 lub drogą elektroniczną  na adres: szpital@szpital.info.pl   lub kadry@szpital.info.pl w terminie do 22  października 2020r. O rozmowie kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy