Specjalista ds. budowlanych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zatrudni:
Specjalistę ds. budowlanych

 • oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19,
 • praca na jedną zmianę w godzinach 700 – 1435

Zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie i koordynowanie prac projektowych przyszłych i aktualnych inwestycji budowlanych. Ścisła współpraca z projektantem;
 • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniami na budowę, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych;
 • Koordynowanie spraw budowlanych w ramach Szpitala, we współpracy z personelem;
 • Weryfikacja i analiza dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej, kontrola i potwierdzenie odpowiednimi raportami;
 • Kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy;
 • Przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji;
 • Weryfikowanie kosztorysów i projektów;
 • Dokonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych;
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej dla wszystkich budynków, budowli i sieci infrastruktury zewnętrznej Szpitala;
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wymagania:

 • Doświadczenie w nadzorowaniu obiektów budowlanych
 • Mile widziane uprawnienia budowlane
 • dobra organizacja pracy
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Szpitala lub przesłanie ich na adres 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19 lub drogą elektroniczną na
adres: szpital@szpital.info.pl w terminie do 15 września 2020r. O rozmowie kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy