Informacja dotycząca odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

Informacja dotycząca odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

 Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w sprawach pilnych, są możliwe po wyrażeniu zgody lekarza oddziału lub lekarza dyżurnego.

Osobami upoważnionymi do odwiedzin są:

1. osoby zaszczepione przeciwko COVID -19
albo
2. osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-Co-V
albo
3. posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i dokument potwierdzający wykonanie

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stosowania się do poniższych zaleceń.

1.pacjenta odwiedza jedno czasowo jedna osoba nie częściej niż 1 raz w tygodniu
2.odwiedzający nie może mieć objawów infekcji (w tym m. in. kataru, kaszlu, gorączki),
3.podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos (zaopatrzenie maseczek we własnym zakresie),
4.odwiedzający zgadza się na odnotowanie odwiedzin (imię nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzającego pacjenta),
5.zaleca się aby czas odwiedzin nie przekraczał 30 min.
6.podczas wizyt należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, jak: przytulanie, uściski, pocałunki.